Kilpa- ja harrasteratsastajan urapolku

 

Kilpa ja harrasteratsastajan urapolku


Kilpa / harrastaja-ratsastajan urapolku esittää porras portaalta yhden tavan, kuinka suomalainen ratsastaja voi edetä kohti maailman huippua. Polun tarkoitus on esittää mitä taitoja, harjoitusmääriä ja valmennuksen painopistealueita kilparatsastuksessa tulisi olla eri ikävaiheissa. Polku kuvaa myös urheilijan tukiverkoston ja taustatiimin rooleja uran eri vaiheissa. Se ottaa myös kantaa ratkaisuihin, joita urheilijan on tarkoituksenmukaista tehdä.

Kilparatsastajan polku näyttää päälinjat, mutta yksilöt etenevät niillä eri tavoin. Jokainen urheilija luo polusta oman sovelluksensa valmentajansa kanssa. Yhtä oikeaa tapaa huipulle nousuun ei ole, mutta monen sinne päässeen taustalta on kuitenkin löydettävissä yhdistäviä tekijöitä.

Urapolkua voidaan hyödyntää valmennus- ja kilpailusuunnitelmien teossa sekä oman toiminnan suunnittelussa. Suomen Ratsastajainliitto käyttää urapolkua työkaluna muun muassa valmentajakoulutuksessa sekä maajoukkuetoiminnan suunnittelussa.

Ratsastuksen urapolku on osa isompaa Urheilijan polku -kokonaisuutta, jossa eri urheilulajit ovat työstäneet oman lajinsa urapolkuja. Työn taustalla on Huippu-urheilun muutosryhmä, jonka tehtävänä on uudistaa tavoitteelliseen kansainväliseen menestykseen tähtäävän huippu-urheilun strategiset periaatteet.

Ratsastuksen urapolun työstäminen aloitettiin vuonna 2011. Työssä hyödynnettiin muun muassa liiton valmentajien sekä valmentajakoulutukseen osallistuneiden asiantuntemusta. Urapolku on päivittyvä työkalu, jota elää ajassa ja muokkautuu uusien tutkimuksien valossa sekä tiedon ja asiantuntemuksen lisääntymisen mukana.

Polku on tehty ratsastuksen olympialajien näkökulmasta, mutta sitä voidaan soveltaa muihinkin ratsastuksen lajeihin.

Kilparatsastajan urapolku
 

Harrasteratsastajan polku